Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We use the knife."

Dịch:Chúng tôi dùng dao.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/radven.wm

"Chúng tôi xài dao" được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jame0_0

Được radven.wm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/jame0_0

Giang hồ đâu vivi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

We use the knife to...... Cook!.

6 tháng trước