Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không tin tưởng anh ấy."

Dịch:I do not believe him!

0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyPhan1604

Can we say: "I do not believe in him"???. I still remember BELIEVE go with IN ^^

1
Trả lời2 năm trước