"She seems happy."

Dịch:Cô ấy có vẻ hạnh phúc.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuanminh123

cô ấy dường như hạnh phúc được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaBao72201

cô ta hoặc cô ấy có vẻ hạnh phúc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

She seems happy

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.