"She seems happy."

Dịch:Cô ấy có vẻ hạnh phúc.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuanminh123

cô ấy dường như hạnh phúc được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaBao72201

cô ta hoặc cô ấy có vẻ hạnh phúc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

She seems happy

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

Sai ckjnh ta nua cku hihi

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.