Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She seems happy."

Dịch:Cô ấy có vẻ hạnh phúc.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuanminh123

cô ấy dường như hạnh phúc được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaBao72201

cô ta hoặc cô ấy có vẻ hạnh phúc

1 năm trước