"Cô ấy là bạn gái thứ ba của tôi."

Dịch:She is my third girlfriend.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 23
 • 18
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1323

Where are you, my first girlfriend >"<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Maybe you should start to look for a boyfriend :P =))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 23
 • 18
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1323

You are so funny :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcx

In your dream. Hihi

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.