Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy là bạn gái thứ ba của tôi."

Dịch:She is my third girlfriend.

0
2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 20
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1258

Where are you, my first girlfriend >"<

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Maybe you should start to look for a boyfriend :P =))

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 20
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1258

You are so funny :))

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcx

In your dream. Hihi

0
Trả lời8 tháng trước