"Cô ấy là bạn gái thứ ba của tôi."

Dịch:She is my third girlfriend.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 25
 • 24
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1377

Where are you, my first girlfriend >"<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Maybe you should start to look for a boyfriend :P =))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 25
 • 24
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1377

You are so funny :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcx

In your dream. Hihi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sen618510

Sao phải dùng third mà ko dùng được three mọi người?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/KinniNguyn

Nó có quy luật bạn à. Trong văn viết. 1 là fist 2 là second 3 là third nhưng về lại 4 lại là four... còn nếu bạn học đếm thì nó vẫn là 1.2.3.4 bt bạn nhé

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.