Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta có một thoả thuận không?"

Dịch:Do we have a deal?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhvan8

An agreement ko dung sao?! :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgThNgc5

Do we have a dear?

10 tháng trước