Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đến từ miền bắc."

Dịch:I come from the North.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chwannn
Chwannn
  • 15
  • 13
  • 2

i am from the north không được ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vinqYa

Đã from rồi mà còn am

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hnggiang714663

Mk viết i'm from the north vẫn đúng mà

11 tháng trước