"He never had this chest pain before."

Dịch:Anh ấy đã không bao giờ có cơn đau ngực thế này trước kia .

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mao.thaivan

never thường đi với thì hiện tại hoàn thành mà nhỉ, ít khi thấy đi với thì quá khứ đơn như thế này. Có khi nào câu này thiếu từ Has không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PrinceNoti

ngộ :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyetNguye678196

Đã không bao giờ = chưa bao giờ. Đề nghị xem lại chứ dịch theo kiểu word by word thế này thì chịu

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Shinchan651576

Dịch là chưa bao giờ đi.Chuối quá

3 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.