"The books are yours."

Překlad:Ty knihy jsou vaše.

September 4, 2015

7 komentářů
Tato diskuse je zamčená.


https://www.duolingo.com/profile/TondaBrea

Jak poznám že knihy jsou tvoje / vaše (plur.) ? Takhle to není zřejmé. Poznám to pouze z dialogu, že ?


https://www.duolingo.com/profile/jgstcd

Anglictina je nerozlisuje. Kde chybi kontext, a to je skoro vsude, bereme oboje.


https://www.duolingo.com/profile/kacenka9

Ono i v CJ to poznate podle kontextu, pokud si s dotycnym netykate.


https://www.duolingo.com/profile/shimmir

Přesně tak, jen ze smyslu dialogu, ze stupně důvěrnosti vás dvou. Angličané si tykali za Shakespeara-viz jeho sonety či jiné starší texty nebo lidové písně, později tykání odbourali, důvěrnější styl by třeba zde vyjádřili přidáním křestního jména, např. Bob. I tak, pokud by to nebyl opravdu důvěrný přítel, se to překládá s vykáním!


https://www.duolingo.com/profile/AliceKnoblice

Mohu se zeptat, kdy používáme your a kdy yours???


https://www.duolingo.com/profile/Nemesis_NaR

Vysvětlení je v prohlížečové verzi dostupné u cvičení Přivlastňovací zájmena:

Je-li přivlastnění vyjádřeno zájmenem, tak jsou pouze dvě možnosti, které je třeba rozlišovat:

1) Zájmeno stojí před podstatným jménem: „Moje auto = My car“

2) Zájmeno stojí samo, obvykle na konci věty: „To auto je moje = The car is mine.“

Obdobně pak your x yours, our x ours atd


https://www.duolingo.com/profile/shimmir

Bod 1) bych doplnil ukázkou "This (it) is my car", aby to lépe korespondovalo s bodem 2), tedy aby to také byla celá věta a bylo zřejmé, že rozdíl je ve významově důraznějším připomenutí stupně přivlastnění ve druhém případě: 1) Toto (to) je mé auto na rozdíl od (To) auto je moje (mé)!☝☺

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.