https://www.duolingo.com/Vulananh2001

trò chơi đặc biệt( giới hạn)

Tớ tổ chức trò chơi này để cảm ơn sự ủng hộ trò guess song trong thời gian qua.

Luật chơi như sau; tớ sẽ ra các câu hỏi bằng tiếng anh các bạn sẽ trả lời bằng tiếng anh.Có tất cả 10 câu hỏi , với mỗi câu đúng bạn sẽ nhận được 3 lingot.

Chúc các bạn chơi vui vẻ.

Mời các bạn không có trong danh sách không trả lời câu hỏi .Danh sách ở trò đoán bài hát phần cuối.

Câu 1 : it's a greeting that contains a place where nobody want to come.

3 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/N.T.C.Tu

greetings from hell

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonganh2015

it is hell

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lanxitrum

mọi người cho mình hỏi lam sao mình có thể tiếp tục học cái bài trên web này

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ohtoodles

Greetings from hell(Chúc mừng từ địa ngục).

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

xin lỗi mấy bạn không có trong danh sách nên làm ơn đừng trả lời câu hỏi, với lại mấy bạn trả lời sai rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

nếu mấy bạn muốn chơi có thể vào trò đoán bài hát phần cuối,mình rất hoan nghênh nhưng ở đây thì không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/N.T.C.Tu

mình trả lời đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

it's "Welcome to the hell" (maybe?! i don't know)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

no, it has only one word

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

It's " hello"!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

yes

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

3 lingots for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

Câu 2: what is the first action when someone call you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

pick up the phone

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

it is not call by phone

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

So what are you mean?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

có nghĩa là gọi bằng miệng không qua điện thoại

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

bí câu này rồi hiu hiu T_T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chu_Cancer

it người chơi quá đi...

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.