"ThebirthofEurope"

Dịch:Sự ra đời của châu Âu

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DannyTran18

Đọc cái từ europe khổng nào nghe đc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KohaJeseMe

Sự ra đời của Âu châu. Cũng đc nhé bạn. Đây là câu theo cú pháp cũ nhé.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lgduc2202

Sự sinh ra của châu âu không được??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanDV8

Chịu cứng cái từ europe, biết từ rồi vẫn ko nghe đc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The birth of Europe, the birth of Europe, the birth of the Europe, the birth of the Europe, the birth of the Europe,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

Sự khai sinh của châu Âu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Giang702401

Mình dịch là " sự hình thành của châu âu " vẫn được chấp nhận. Thanks to admin.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.