"What are the benefits of this system?"

Dịch:Những lợi ích của hệ thống này là gì?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Meou4mat
Meou4mat
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 7
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

"Hệ thống này có (những) lợi ích gì?" cũng đúng mà.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.