Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã nắm được quyền kiểm soát đất nước."

Dịch:I have assumed control of the country.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuan_nam0123

câu này hay v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Meou4mat
Meou4mat
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 7
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Dùng "seize control" hay "take control" có được không bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

I have taken control of the country. Đã được chấp nhận

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Oh

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Tại sao dùng assumed àh

2 tháng trước