"Thật là hân hạnh được gặp tất cả các bạn."

Dịch:It is a pleasure to meet all of you.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chwannn
Chwannn
  • 21
  • 13
  • 2

...to meet you all" đúng chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It is a pleasure to meet all of you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hi11no

please to meet all of you không được sao?

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.