Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They came to the same conclusion."

Dịch:Họ đã đi đến cùng kết luận.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChuNguyn11

Gõ y như nhau mà sai. Không hiểu nổi

2 năm trước