Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will swim next Thursday."

Dịch:Chúng tôi sẽ bơi thứ năm tới.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VanCuongLu

Chu toi sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiThanhNgu

Thu nam toi chung toi se di boi Vi sao lai sai ha troi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngokhang

tiếp theo được đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SuSuHieu

chúng tôi sẽ bơi thứ năm kế cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy311

Chữ tới thì ghi thành tôi nên mình không chọn thế là sai. Đề nghị sửa chữ tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuy311

Cám ơn addmin sửa rất nhanh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/0981867144

sao không có giới từ "on" vậy mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Exo-Lnguyen23

Vô lý

3 tháng trước