1. Forum
  2. >
  3. Topic: Esperanto
  4. >
  5. Petition: Esperanto in the Eu…

https://www.duolingo.com/profile/Nootmuzkaatje

Petition: Esperanto in the European Union!

https://www.avaaz.org/en/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE WHY THIS IS IMPORTANT

One of the founding principles of the European Union is the equality of languages and cultures. With 24 official languages, it is difficult to respect this principle. And today it is English that is favoured relative to other languages. For example, English is the only working language of the BCE. Europeans who do not speak English are disadvantaged relative to others. Choose Esperanto, a neutral language which is easy to learn, as the language of the EU, in order to create a level playing field for the European peoples. Furthermore, having the same language throughout Europe would permit a European debate in which all nations could understand each other and thereby create a more democratic Europe. In addition, according to the Grin Report, promoting the learning of Esperanto instead of English would save 25 billion Euros a year because Esperanto is 5 to 10 times easier to learn than other languages. http://tuj.free.fr/ http://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto Facebook : http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun Esperanto, an official language of the European Union, now! We, citizens of Europe and of the world, call upon you to make Esperanto the 25th language of the European Union, for a Europe that is more democratic and more just with respect to every language and culture on the continent. Choosing Esperanto is another step in the construction of Europe. There is a lack of debate at the European level. Europe must not be only an economic entity; it must be a Europe of the peoples.


Esperanto : KIAL TIO ESTAS GRAVA Unu el la fondaj principoj de la Eŭropa Unio estas la egaleco de la lingvoj kaj de la kulturoj. Pro tio ke estas 24 lingvoj oficialaj, estas malfacile respekti tiun principon. Kaj la angla estas nuntage favorata kompare al la aliaj lingvoj. Ekzemple, la angla estas la sola laboro-lingvo de la Eŭropa Centra Banko. Havas malavantaĝon la eŭropanoj kiuj ne parolas la anglan. Elektu Esperanton, kiu estas lingvo neŭtrala kaj facile lernebla, kiel la lingvon de la EU, por egaligi la interrilaton inter la popoloj eŭropaj. Plue, havi tut-eŭrope la saman lingvon, tio permesus interdebatadon eŭropan en kiu ĉiuj nacioj povus kompreni unu la aliajn; tio do kreus Eŭropon pli demokratian. Aldone, laŭ la Raporto de la Profesoro François Grin, instigi la lernadon de Esperanto, tio ŝparus ĉiujare se oni komparas kun la nuna situacio, 25 miliardojn da eŭroj, ĉar Esperanto estas inter kvin-foje kaj dek-foje pli facile lernebla ol la aliaj lingvoj. http://tuj.free.fr/ http://eo.wikpedia.org/wiki/Esperanto http://eo.wikipedia.org/wiki/Raporto_Grin Facebook : http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun Esperanto, oficiala lingvo de Eŭropa Unio, nun ! Ni, civitanoj de Eŭropo kaj de la mondo, ni vokas vin fari el Esperanto la 25an lingvon de Eŭropa Unio, por Eŭropo pli demokrata kaj pli justa rilate al ĉiu lingvo kaj kulturo de la kontinento. Elekti Esperanton estas plia paŝo en la eŭropa konstruado. Mankas debato je la eŭropa nivelo, Eŭropo ne devas esti nur ekonomia, ĝi devas esti ankaŭ Eŭropo de la popoloj.

September 5, 2015

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/KungKras

The EU should adopt esperanto. It would make the world a better place.


https://www.duolingo.com/profile/LlamasintheMist

Wouldn't Esperanto be unequal to the other languages if adopted?

Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.