"Today is Sunday."

Dịch:Hôm nay là Chủ Nhật.

September 5, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LoDe20

Bữa nay là chủ nhật cungz sai là tdn


https://www.duolingo.com/profile/Anonymous_____

Sao k dịch đơn giản nhất mà cứ chơi khó phần mềm vậy :v


https://www.duolingo.com/profile/PoOnPOon123

Hôm này là ngày Chúa Nhật


https://www.duolingo.com/profile/Tranvankhanh

Hôm nay là chúa nhật


https://www.duolingo.com/profile/linhchi204869

theo dõi mình để được lingot


https://www.duolingo.com/profile/Tinhtacky

Làm sao để mở lại phần học nói và nghe mình tắt mất mà ko mơ lại được, cảm ơn cả nhà


https://www.duolingo.com/profile/thuyduong2404

Mất cái gì hôm trước mình cũng bị vậy rồi thoát ra vào lại thì nó có lại à.:-)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.