Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Today is Sunday."

Dịch:Hôm nay là Chủ Nhật.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PoOnPOon123

Hôm này là ngày Chúa Nhật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducvuthien

Hôm nay là ngày chủ nhật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LoDe20

Bữa nay là chủ nhật cungz sai là tdn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anonymous_____

Sao k dịch đơn giản nhất mà cứ chơi khó phần mềm vậy :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tranvankhanh

Hôm nay là chúa nhật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Myquynh179

hom nay chu nhat

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnHongMin16

Khó vãi

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/QUYENQUE1

De

11 tháng trước