"Hòn đảo thì luôn luôn ở đó."

Dịch:The island is always there.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanhong102

Tai sao ko phai la alway ma la always nhi !!!!!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongchu3

bản thân nó là always đấy chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocQuyetN

, ,kkd

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynVitAn74827

Is phải đứng ở giữa

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

Island is always there đúng, mong ad cập nhật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dong287478

the island always is there sao không được nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThNguyn913218

Biyuov

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThNguyn913218

H

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThNguyn913218

Hello

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.