"Hòn đảo thì luôn luôn ở đó."

Dịch:The island is always there.

3 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.