Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hòn đảo thì luôn luôn ở đó."

Dịch:The island is always there.

3 năm trước

0 Nhận xét