Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Eating too much sugar is not good."

Dịch:Ăn quá nhiều đường thì không tốt.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/inhVitS

Ăn nhiều đường quá không tốt! (Wrong)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynminht734026

Because you don't have 's'

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguynminht734026

Tôi nhầm xin lỗi vì bạn thiếu thì có is mà bạn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/nt0vn

Ăn đường nhiều quá thì không tốt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nt0vn

Nghĩa tiếng Việt như nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuhoang466243

Ăn quá nhiều đường thì ko tốt

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Ăn nhiều đường quá sẽ bị béo phì và bị tiểu đường

1 tháng trước