"Eatingtoomuchsugarisnotgood."

Dịch:Ăn quá nhiều đường thì không tốt.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/inhVitS

Ăn nhiều đường quá không tốt! (Wrong)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nt0vn

Ăn đường nhiều quá thì không tốt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nt0vn

Nghĩa tiếng Việt như nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuhoang466243

Ăn quá nhiều đường thì ko tốt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhtwjwdf

Ăn nhiều đường thì ko tot ko dung a

5 ngày trước

https://www.duolingo.com/nhtwjwdf

X

5 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.