Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự xây dựng của ngôi trường bắt đầu vào tuần sau."

Dịch:The construction of the school starts next week.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thynhi11

Thíu 1câu cũng sai ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHieu203

viết đúng đáp án sao lại bảo là sai @@

10 tháng trước