Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thế hệ"

Dịch:Generation

2 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/THANHCUI123

uuuuuuuuuuuu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/honghoa27543

Generation

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AmeriMark

Girls' Generation

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynnhMin5

Generation

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tso_14

gểnation lol

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyntrnsn1

cứ phải chuyển phông chữ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenngoc341401

Suu nhi generation

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THANHCUI123

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngDimTin

generation

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kingmatuy6

im đi thằng kia mày cứ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu là thế nào hả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tangthy

Hi hi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChutChit08

nói cái gì vậy?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation, generation

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangHuy123

mình không làm được

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangHuy123

year

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/dollarsbill

đúng rr mà

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/quang1989

Đã ghi nhớ generation

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgocHoHo

Generation

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/HD_VNM

Thế hệ

<pre>1 Friday 2 The generation 3 Generation </pre>

lần đầu test chọn No. 2 -> sai lần sau test chọn No. 3 -> Sai

X Đáp án đúng: The generation, Generation

Do lỗi chương trình chăng?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TunNguynVn14

Sao k có The ạ ?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LBTon10

Generation!Generation

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanThKimH

Genetion

3 tuần trước