"Con chó thì nhỏ và yếu ớt."

Dịch:The dog is small and weak.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaMinhPhuo

The dog is little and weak sao sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hng217866

Thế còn con chó nhỏ bé và yếu ớt thì sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JacksonPhm

đi- âu -gi( dog) là cái gì

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.