Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My window"

Dịch:Cửa sổ của tôi

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tienganh188

my window is open : X

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I see already

1 tháng trước