Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thị trấn có một sân bay."

Dịch:The town has an airport.

0
2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bnhc6

Lỗi chắc?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/VienNguyen4

Cái ứng dụng này có bị gì ko

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangnhan2006

kì quá

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthy12354

Nên báo lỗi đi các bạn

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Huy388185

Báo lỗi đi các bạn mình

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdinhvo

The town has an airport

0
Trả lời1 năm trước