"Thị trấn có một sân bay."

Dịch:The town has an airport.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bnhc6

Lỗi chắc?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VienNguyen4

Cái ứng dụng này có bị gì ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangnhan2006

kì quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthy12354

Nên báo lỗi đi các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Huy388185

Báo lỗi đi các bạn mình

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdinhvo

The town has an airport

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.