https://www.duolingo.com/hoanangyeu

"I do not like that thing."

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Tôi không thích cái đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/777JesusChrist.

bạn là cú có gái à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

ถ้าคุณคิดว่าฉันผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันจะเป็นผู้หญิงคนนั้น ถ้าคุณคิดว่าฉันเด็กผู้ชายคนหนึ่งฉันจะเป็นผู้ชายคนนั้น

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.