Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

"I do not like that thing."

0
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Tôi không thích cái đó

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/777JesusChrist.

bạn là cú có gái à?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

ถ้าคุณคิดว่าฉันผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันจะเป็นผู้หญิงคนนั้น ถ้าคุณคิดว่าฉันเด็กผู้ชายคนหนึ่งฉันจะเป็นผู้ชายคนนั้น

0
Trả lời2 năm trước