Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/duchieucnqp

"I will always be a boy."

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/willywonka18

Có thể cho mjk biết khi nào dùng be k vậy?? Mjk chưa biết cách dùng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vangioi6

been dung trong quá khu. nen ko dung been trong trong cau nay.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/willywonka18

ý mjk là be dùng trong các trường hợp nào?? biết mỗi câu bị động @@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NynNyn.1911

Will be : sẽ là Be có nghĩa là " là "

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhducthang

Day la thi tuong lai ct la S+Will+V0+Object, nen o day be khong chia ma dang nguyen mau. Than

1 năm trước