https://www.duolingo.com/nautbt

Làm sao để giờ chuẩn cho duolingo?

Mình thấy duolingo cho iphone tính giờ không theo múi giờ việt nam, mà cũng ko chọn được khu vực để tính giờ. nên chế độ đặt thời gian nhắc nhở và căn giờ để học không được chuẩn.

3 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.