Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ bắt đầu bơi."

Dịch:We are going to start swimming.

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynThThy144279

Khó hiểu quá ad ơi. Sao lúc thì tương lai đơn lúc tương lai gần. Mình chọn Cái nào nó cũng báo sai

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

trong đáp án thì ghi là: we will start swimming.

0
Trả lời2 tuần trước