Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Whom is that letter from?"

Dịch:Lá thư đó thì đến từ ai?

2 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mantadol

bức thư đó tới từ ai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

"lá thư đó ai gửi" , "ai gửi lá thư đó" nghe thuận miệng hơn :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huy123

khó nghe thật :)))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bongbangg

nghe khó vại :<<

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyphamlt93

Thư thì phải đi với gửi nhé đù ad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mnZDy7

"lá thư đó đến từ ai " cũng sai là sao???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Moon_Kute

cho mình hỏi: thay từ whom = từ who có đc không? và nếu không thì tại sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Whom is that letter from, whom is that letter from

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lamlion1995

"Bức thư đó tới từ ai ?" vẫn là một đáp án đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuankhanh13

mình ghi" whom is that letter form" thì nó bảo là sai nhìn mãi thì ra mk thiếu dấu hỏi???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tam197754

FROM bạn nhé. FORM thì sai là đúng rồi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

tai sao lai dung"whom"/ Minh dung "Where is that letter from" dc ko? :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

Ok i'll remember/ Whom is that letter from Whom is that letter from Whom is that letter from

1 năm trước

https://www.duolingo.com/teenboy

lá thư kia đến từ ai :-<

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/giahan698274

Thằng nào nó bỏ thư tình vào trong cái chai gửi cho bạn gái là bựa nhất

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

Nếu không dịch được tiếng Việt cho ra hồn thì thôi cứ dẹp cha nó mấy câu tiếng Anh rắc rối kia đi! Chứ cứ đúng theo đáp án thì lại không ra con giáp nào cả

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhkhoanguyen96

hu mít tát le đờ phơm

1 tháng trước