Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like everything in your house."

Dịch:Tôi thích mọi thứ trong nhà của bạn.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tienganh188

và tôi là một tên trộm kaka :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tlyourname

ngo nhi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dongpo963

Nguy hiểm vcl

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hackermegatroll

tôi thích mọi thứ về nhà của bạn sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

và câu tiếp theo là: May I have them all? haha.

1 tháng trước