https://www.duolingo.com/hoanangyeu

"If I do not run, I do not walk."

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Nếu tôi không chạy, tôi không đi bộ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trangnguyen36

whyyyyyyyy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngk68695

Thì tôi bị què

1 năm trước

https://www.duolingo.com/douctri
  • 22
  • 10
  • 2
  • 73

Nếu tôi không (được) chạy thì tôi cũng không (thèm) đi bộ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dokien512

Câu này không hiểu coa phải thành ngữ không, nếu dịch sát nghĩa thì tối quá, chẳng hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 4

Câu này tìm hoài mà không thấy ở đâu cả. Khó hiểu quá!

If you do not walk today, you have to run tomorrow.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.