Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

"If I do not run, I do not walk."

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Nếu tôi không chạy, tôi không đi bộ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trangnguyen36

whyyyyyyyy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngk68695

Thì tôi bị què

1 năm trước

https://www.duolingo.com/douctri
douctri
  • 21
  • 9
  • 2
  • 526

Nếu tôi không (được) chạy thì tôi cũng không (thèm) đi bộ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dokien512

Câu này không hiểu coa phải thành ngữ không, nếu dịch sát nghĩa thì tối quá, chẳng hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Câu này tìm hoài mà không thấy ở đâu cả. Khó hiểu quá!

If you do not walk today, you have to run tomorrow.

1 năm trước