Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has tried."

Dịch:Cô ấy đã cố gắng.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quochuy2008

" Cô ấy đã cố " cúng đúng chứ !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/giahuy-12345

cô ấy đã cố gắng cũng đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

cô ta đã cố thử

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HngThyNguy1

Nhấp vô từ tried: ra 3 nghĩa trong đó có cố thử. Mk cũng làm giống bạn mà sai kì thiệt.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vegito12042007

nhiêu trường hợp lắm bạn ơi trong trường hợp này bạn phải dùng cố gắng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chungta89

Cô ấy cố gắng rồi!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Không chấp nhận vậy vui lòng dịch sang tiếng Anh câu :"Cô ấy đã cố thử" dùm !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lamanhho

nghe như she has drive

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynNhTmA5

"cô ấy đã có cố gắng" k đúng sao???

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hng154302

Sao k phải là " had" mà lại là "has"

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/DucHoang861497

Ddocj khos nghe quá

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/MSN656424

Mình ghi y hệt câu trả lời của nó mà sao vẫn sai vậy?

1 tháng trước