Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had heard of this place."

Dịch:Tôi đã từng nghe về nơi này.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HenryVu3

I had heard about this place. Có đúng kg?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcx

I have wondered like you.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 881

"Tôi đã nghe về chỗ này"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chungnhi

"Tôi đã nghe về chỗ này rồi " cung dung nhi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangNguyn282832

"tôi đã nghe qua về chỗ này rồi", không sai đúng không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hnh928050

Sao lại of mà không phải about

6 tháng trước