Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đáng lẽ đã có những đứa con rồi."

Dịch:She would have had children.

0
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tieu_Ho

sao minh thêm " the" trước 'Children" không được amin ơi.

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanHuy258087

''Children'' là số nhiều làm sao có thể xác định chính xác mà dùng mạo từ ''The''

1
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynHongt359162

Sao have lại đứng cạnh had ?

1
Trả lời2 tháng trước