Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đáng lẽ đã có những đứa con rồi."

Dịch:She would have had children.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tieu_Ho

sao minh thêm " the" trước 'Children" không được amin ơi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanHuy258087

''Children'' là số nhiều làm sao có thể xác định chính xác mà dùng mạo từ ''The''

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"Số nhiều" thì có liên quan gì tới xác định với không xác định??? Trong trường hợp trên không thêm "the" là bởi vì nói chung chung về những đứa con chứ không nói cụ thể chi tiết.

5 ngày trước

https://www.duolingo.com/NguynHongt359162

Sao have lại đứng cạnh had ?

3 tháng trước