"Con đường tới kiến thức"

Dịch:Way to knowledge

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuachGiaHa

"Way to knowledge"có ai giống mk ko :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/metome2002

danh từ trìu tượng ko có the

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ZON.Tung

Mình dùng "Way to knowledge". Ko có "The"

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TVYam

the route to the knowledge -> lúc cho câu trả lời thì vậy đến lúc trả lời y nguyên thì sai

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/biendong1

The way to the knowledge sao không đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Chương trình nó dị ứng với /the/ bạn à !

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.