Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There are eight red flowers."

Dịch:Có tám bông hoa đỏ.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhliemq

Do la tam bong hoa do => sai :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VHuHi2

Đúng rồi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phu_Quoc_1985

có tám cái bông màu đỏ. Nên đưa vào đáp án

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phu_Quoc_1985

bông = hoa

5 tháng trước