Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Eight, nine, ten"

Dịch:Tám, chín, mười

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/newday3668

8 9 10 cũng ok mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

có đây!!! tám chín mười đúng đấy thôi cút pai xi diu ơ gên

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong22153

Dich tieng anh di bay oi mu tieng anh á...

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/luanphuongpham

mình gõ số được nè !!!!! 8, 9, 10

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vietanh2910

mình viết đúng rồi mà nó bảo mình gần đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dashboard10
Dashboard10
  • 8
  • 5
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

8 , 9 , 10

2 năm trước

https://www.duolingo.com/fingures

có ai ở đây không nếu có thì hãy nói vài lời nhé thôi làm bài đây goodbye

3 năm trước