"Chúng tôi có một nạn nhân."

Dịch:We have a victim.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhinguynHu1

Sao là have vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haonguyenngoc

vì nó là số nhiều mà bạn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.