Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We need to change."

Dịch:Chúng tôi cần thay đổi.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/conankudo4

nghe như là the nên mới bị sai

1 năm trước