1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Η θέση είναι ακόμα διαθέσιμη…

"Η θέση είναι ακόμα διαθέσιμη."

Μετάφραση:The position is still available.

September 12, 2015

3 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.