"Η θέση είναι ακόμα διαθέσιμη."

Μετάφραση:The position is still available.

September 12, 2015

3 σχόλια

Κατά κορυφαία δημοσίευση
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.