"Η θέση είναι ακόμα διαθέσιμη."

Μετάφραση:The position is still available.

πριν από 3 χρόνια

3 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.