Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là một nỗi sợ hãi của mỗi nghệ sĩ à?"

Dịch:Is this a fear for every artist?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinhNguyen587159

Is this a fear of each artist ? Tại sao câu này sai nhỉ ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/copvan0204

Câu này nếu dùng "of" thì mình thấy đúng hơn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Logachune
Logachune
  • 25
  • 12
  • 4
  • 4

Every là mọi each là mỗi Đáp án bị sai rồi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 5

Tiếng Việt có vấn đề: Đây là một nỗi sợ cho mọi nghệ sĩ à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VnhThun2

fear of death: sợ chết, fear of heights: sợ độ cao, tại sao không phải là fear of mà là fear for????

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

The boy has a fear of dogs Is this a fear for every artist

2 tháng trước