Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not have good grades."

Dịch:Tôi không có những điểm học tốt.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

tôi không có các điểm tốt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thinh522008

Tại sao không phải là "have not"mà phải dùng "do not have" vậy mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sngon

vì nếu dùng "have not" thì sau phải là động từ như v3/ed, trong t/h này "good grades" là danh từ nên không được. nếu không thì dùng "trợ động từ+not have+danh từ".hoặc dùng "have no+danh từ"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Tôi học không có điểm tốt

1 năm trước