Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh trai của tôi sẽ bơi hôm nay."

Dịch:My brother is going to swim today.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongcv

"My elder brother is going to swim today" đúng chứ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KevinLittleStone

không cần trong tiếng anh học hành này thì cái đó không quan trọng đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuytienvp

My brother's going to swim today đúng mà

1 năm trước