"Anh trai của tôi sẽ bơi hôm nay."

Dịch:My brother is going to swim today.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongcv

"My elder brother is going to swim today" đúng chứ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KevinLittleStone

không cần trong tiếng anh học hành này thì cái đó không quan trọng đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuytienvp

My brother's going to swim today đúng mà

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.