"Đừng ăn trên giường!"

Dịch:Do not eat in bed!

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/WinTheAres

Tạo sao lại là "in". Là "do not eat on the bed" chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Tôi đồng ý với bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nongvankien

On or in

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thammong

Có cùng câu hỏi như nongvankien

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.