Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

https://www.duolingo.com/Fou-mou

Δεν με αφήνει να αλλάξω το email μου

Είχα κάνει παλιότερα ένα λογαριασμό με το email που θέλω τώρα να αλλάξω και μου λέει ότι είναι πιασμένο από άλλον (απο εμένα δηλ). Πήγα τον απενεργοποίησα τον παλιό λογαριασμό και πάλι μου λέει το ίδιο... Τι κάνω?

Ευχαριστώ!

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια