Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They see the grass."

Dịch:Họ thấy bãi cỏ.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonglh11

Thấy và trông thấy như nhau mà

2 năm trước