Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/TigersRoxy

không nghe được

click vào biểu tượng loa nhung không nghe đọc

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anmengan

cho minhfn 5 lingot rồi mình sẽ chỉ bạn

3 năm trước