https://www.duolingo.com/TigersRoxy

không nghe được

click vào biểu tượng loa nhung không nghe đọc

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anmengan

cho minhfn 5 lingot rồi mình sẽ chỉ bạn

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.