Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ththaole

micro phone

Hướng dẫn tôi sử dụng micro phone để ghi âm lại bài đọc

2 năm trước

0 Nhận xét