https://www.duolingo.com/ththaole

micro phone

Hướng dẫn tôi sử dụng micro phone để ghi âm lại bài đọc

3 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.